1. กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อ

กรุณากรอกตามหัวข้อในหน้าสั่งซื้อค่ะ

2. ส่งใบเสนอราคา

เราจะส่งใบเสนอราคาที่คำนวณตามข้อมูลสั่งซื้อให้ทางอีเมลค่ะ

3. การโอนเงิน

เรารับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้นค่ะ

เนื่องจากเราจะไม่ทราบชื่อผู้โอน หลังโอนเงินแล้วรบกวนส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินมาให้ด้วยนะคะ

4. ส่งรูปแบบการพิมพ์

เราจะส่งรูปแบบการพิมพ์ที่สรุปจากข้อมูลที่ได้มากลับไปให้ค่ะ

หลังจากที่ได้รับคำยืนยันจากคุณแล้ว เราจะลงมือพิมพ์ค่ะ

5. พิมพ์

เราจะทำการพิมพ์ทีละลูกอย่างทะนุถนอม

6. ส่งสินค้า

เราเลือกใช้ KERRY EXPRESS ที่สามารถติดตามสถานะได้

หลังจากส่งสินค้าแล้ว เราจะแจ้งหมายเลขติดตามให้ค่ะ

กรณีกรุงเทพและปริมณฑล จะถึงภายในวันรุ่งขึ้นหรือ 2วัน